Stichting ‘Vrienden’

Stichting ‘Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis’

De broeders van het St. Eloyen Gasthuis hebben als hoofddoel om het Huis met zijn geschiedenis, vele erfstukken en tradities in stand te houden. Bij voortduring zijn restauraties en herstelwerkzaamheden nodig van het pand en de inrichting. Ook zijn zij een enkele keer in de gelegenheid om een eerder verloren gildestuk opnieuw te verwerven.

De Stichting ‘Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis’ is opgericht om de benodigde gelden voor deze vaak kostbare, maar noodzakelijke ingrepen te verwerven. Tevens wil de Stichting mensen met belangstelling voor dit bijzondere huis aan zich binden en in staat te stellen aan de instandhouding bij te dragen.

De Stichting houdt de Vrienden regelmatig op de hoogte van het wel en wee omtrent het Huis. Jaarlijks organiseren wij een speciale Vriendenbijeenkomst in het Huis of een andere relevante locatie.

Schenken

Gaarne nodigen wij u uit ons te steunen door donateur te worden van onze stichting. De minimum bijdrage is € 25,- per jaar. Uw donatie kunt u overmaken op bankrekening NL93 INGB 0007 3514 31 ten name van de Stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis. Als u zich als donateur meldt, ontvangt u een passend welkomstgeschenk.

De stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis is fiscaal gezien een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wilt u gebruik maken van de fiscale mogelijkheden, dan kunt u op de site van de belastingdienst de meest recente regels vinden.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Er zijn periodieke giften en gewone giften mogelijk. Indien u gebruik wilt maken van een periodieke gift zal u een overeenkomst moeten afsluiten met de Stichting Vrienden van het Sint Eloyen Gasthuis. Het template voor deze overeenkomst is op de volgende pagina van de belastingdienst te downloaden (periodieke gift in geld).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften

Wij helpen u graag met het invullen van de overeenkomst. Neemt u hiervoor contact op met onze penningmeester via penningmeester.vrienden.eloy @ gmail.com.

Ook met een erfstelling, schenking of legaat aan de stichting Vrienden van het St. Eloyen Gasthuis helpt u mee om het Huis en de daar aanwezige erfstukken te beschermen en te behouden. Heeft u hierover vragen, neem dan met ons contact op.

 

Statutaire naamStichting Vrienden van het St. ELoyen Gasthuis
Statutaire zetelUtrecht
AdresBoterstraat 22, 3511 LZ Utrecht
E-mail adressecretaris.vrienden.eloy @ gmail.com
penningmeester.vrienden.eloy @ gmail.com

BankrekeningNL93 INGB 0007 3514 31
RSIN nummer804136269
Inschrijfnummer KvK41181299