Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2021

Voor de jaren 2019 tot 2021 ligt de aandacht van de Stichting op het ondersteunen van kleinere projecten in het Huis. Zo is de imposante bestuurstafel en 16 bijbehorende stoelen uit het gebouw van verzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’, die eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd verworven en twintig jaar geleden werd overgedaan aan het Waterleidingbedrijf Utrecht en om moverende redenen door het Sint Eloyen Gasthuis is teruggekocht en samengebracht met het historische ensemble van “De Utrecht” in het hoofdkantoor van ASR te Utrecht.

Onder het motto “Samen voor Elkaar” gaat het Bestuur actief de basis van de Stichting verstevigen door nieuwe Vrienden te werven, zowel particuliere als vanuit het (lokale) bedrijfsleven. De ingezette koers om kleinere projecten te ondersteunen wordt vooralsnog voortgezet. Focus hierbij ligt op het intensiveren van de binding tussen de Vrienden enerzijds en het St. Eloyengasthuis anderzijds met als doel het behoud van dit Culturele Erfgoed.

De Stichting probeert uitdrukkelijk de Vrienden en begunstigers regelmatig bij het Huis te betrekken. Zij doet dit door enkele malen per jaar een nieuwsbrief te verzenden en eenmaal per jaar een bijeenkomst te organiseren. In 2018 heeft de bijeenkomst weer in het Sint Eloyen Gasthuis plaatsgevonden. De aandacht ging uit naar het traditionele Kolfspel, door middel van een lezing over de historie van het Kolfspel en aansluitend een Kolfclinic voor alle aanwezigen. In 2019 zal er met de Vrienden een bezoek gebracht worden aan de Maltezer Ridders in Utrecht.

Activiteitenoverzicht 2013 – 2019

2013    Bijdrage aan de aankoop van de ‘broerpenning’ van het Gasthuis uit 1739.
2013    Bijdrage aan de heruitgave van de publicatie van Paul Huys Janssen met de titel ‘Zeven zeventiende-eeuwse schilderijen in het Sint Eloyen Gasthuis te Utrecht’.
2013    Bijdrage aan aankoop vitrinekast voor bezienswaardige voorwerpen.
2014    Excursie met Vrienden naar tentoonstelling ‘Naastenliefde door de eeuwen heen’ in Museum Catharijne Convent te Utrecht.
2015    Bijdrage aan speciale verlichting voor het uitlichten van de schilderijen in het Gasthuis ‘David geeft Uria de brief’ en ‘Bacchanaal’.
2015    Bijdrage aan de restauratie van het zeventiende-eeuwse Gildebord van het Smedengilde Sint Eloy in de Buurkerk (Museum Speelklok).
2015    Vriendenbijeenkomst in de Buurkerk met lezing over het Gildebord en onthulling na restauratie.
2016    Vriendenbijeenkomst in Slot Zuylen met rondleiding.
2016    Bijdrage aan aankoop bestuurstafel uit ‘De Utrecht’.
2017    Bijdrage aanschaf historiserende kleding Bode.
2018    Vriendenbijeenkomst in het St Eloyengasthuis met een Kolfclinic.
2019    Aanschaf historische prenten stad Utrecht, zicht op St. Eloyengasthuis.
2019    restauratie schilderij van Johan de Veer, David geeft Uria de brief uit 1655.
2019    Vriendenbijeenkomst bij de Maltezer Ridders te Utrecht.

Beleidsplan Vrienden 2019 – 2020