Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2017

Voor de jaren 2016 tot 2018 ligt de aandacht van de Stichting op het ondersteunen van kleinere projecten in het Huis. Zo zal de imposante bestuurtafel uit het gebouw van verzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’, die eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd verworven en twintig jaar geleden werd overgedaan aan het Waterleidingbedrijf Utrecht, door het Sint Eloyen Gasthuis worden teruggekocht. De Stichting Vrienden zal deze aankoop financieel ondersteunen.

De Stichting probeert uitdrukkelijk de Vrienden en begunstigers regelmatig bij het Huis te betrekken. Zij doet dit door enkele malen per jaar een nieuwsbrief te verzenden en eenmaal per jaar een bijeenkomst te organiseren. In 2016 vond deze bijeenkomst plaats op Slot Zuylen waar een rondleiding werd gegeven. In 2017 zal de bijeenkomst weer in het Sint Eloyen Gasthuis zelf plaatsvinden. De aandacht zal dan uitgaan naar het traditionele kaartspel ‘schutjassen’.

Activiteitenoverzicht 2013 – 2016

2013    Bijdrage aan de aankoop van de ‘broerpenning’ van het Gasthuis uit 1739.
2013    Bijdrage aan de heruitgave van de publicatie van Paul Huys Janssen met de titel ‘Zeven zeventiende-eeuwse schilderijen in het Sint Eloyen Gasthuis te Utrecht’.
2013    Bijdrage aan aankoop vitrinekast voor bezienswaardige voorwerpen.
2014    Excursie met Vrienden naar tentoonstelling ‘Naastenliefde door de eeuwen heen’ in Museum Catharijne Convent te Utrecht.
2015    Bijdrage aan speciale verlichting voor het uitlichten van de schilderijen in het Gasthuis ‘David geeft Uria de brief’ en ‘Bacchanaal’.
2015    Bijdrage aan de restauratie van het zeventiende-eeuwse Gildebord van het Smedengilde Sint Eloy in de Buurkerk (Museum Speelklok).
2015    Vriendenbijeenkomst in de Buurkerk met lezing over het Gildebord en onthulling na restauratie.
2016    Vriendenbijeenkomst in Slot Zuylen met rondleiding.
2016    Bijdrage aan aankoop bestuurstafel uit ‘De Utrecht’.