Ons verleden aflevering 3 – Verzorgden en bedeelden Anno 1641

door Pieter de Wit, 

11 october 1641
Tot moeder werd aangesteld Meayken Peters, weduwe van Jan Joost van Oosterhout. Ze zal in het kamertje of keuken komen wonen zonder daar iets voor te geven. Voor dat ze het Huis en de zaal zal schoonmaken en zandstrooien, is haar toegezeit f 8.– ende zal voorts alle dagen voor de armen tappen ieder een kan bier, des dat zij mede vrij bier zal hebben en voorts het Huis sluiten ende bewaren als een goede moeder schuldig is. Door den huismeester zal van jaar tot jaar gecontinueerd worden.

27 oktober 1641
Jan Stam was zo vervuild dat men twee vrouwen zou verzoeken hem voor acht dagen zijn gemak te doen; hij overleed den volgenden dag.

9 november 1641
Zeker vrouwtje kreeg plaats in het Gasthuis; zij stortte f 300,– en genoot haar leven lang de rente daarvan 5 % boven alle bedeeling.