Ons verleden aflevering 1 – Uit de notulen van 2 november 1863

Broeder Pieter de Wit, onze huisarchivaris, heeft het plan opgevat om in ieder nummer van de Nieuwsbrief een deel van onze rijke geschiedenis te openbaren. Kleine anekdotes, belangrijke besluiten en tradities komen voorbij.

In dit bericht het eerste verhaal.

uit de notulen van 2 november 1863                                                                                                                                                 … Bovendien gaf de Heer Buyen van Weelderen aan de vergadering den wensch te kennen om bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Nederlands Vrijheid en Onafhankelijkheid (Bevrijding van 1813) dat ook deze zoo gewichtige herinnering door de Regenten-Gildebroeders en genoodigden met hunne dames op vriendschappelijke wijze mogt worden gevierd. Met bijna eenparige stemmen daartoe besloten en bepaald deze feestviering te houden op 30 november a.s. terwijl tevens door de vergadering wordt besloten om voor de aanstaande feesten voor het Gesticht een nieuwe nationale vlag en een Oranje wimpel aan te schaffen. Mede zal aan iedere bedeelde ter gelegenheid van de viering eene portie vleesch en een fles wijn uitgereikt worden waarna later wordt besloten in plaats van wijn een bedrag van á fl. 1,– ter hand te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *